LVI-asiantuntijalausunnot ja -konsultointipalvelut

Laadimme LVI-tekniset asiantuntijalausunnot kohteisiin, joissa olemassa oleva LVI-tekniikka kaipaa kartoitusta, selvitystä tai laskelmia. Konsultoimme LVI-teknisissä riita-asioissa, jos osapuolien välillä on erilaiset näkemykset toteutetuista tai rakennetuista LVI- laitteistoista ja niiden toimivuudesta. Selvitämme tilaajille rakennuskohteen piirustusten saatavuuden arkistojen ja viranomaistapaamisien avulla.

LVI-suunnittelu-lämmitystekniikka

LVI-suunnittelu-vesi- / viemäritekniikka

LVI-suunnittelu-ilmanvaihtotekniikka

LVI-valvonta

CAD-piirtopalvelu